Cart:

0 item(s) - € 0,00
U hebt niets in uw winkelwagen.

GARANTIEVOORWAARDEN van OUTLET232

De garantievoorwaarden houden in, dat elk artikel uit onze collectie, gedurende 2 jaar na datum van aflevering wordt gegarandeerd op constructiefouten. Mocht zich binnen deze periode van 2 jaar na aflevering deze constructiefout voordoen, dit geheel ter beoordeling van OUTLET232 dan is OUTLET232 bereid het onderdeel waar zich deze fout voordoet kosteloos te herstellen of te vervangen. Constructiefouten dienen duidelijk onderscheiden te worden van materiaalfouten en bekledingsmateriaal, voor zover betreft gebreken die bij normaal aanvaardbaar gebruik aan de dag treden en wel volgens onderstaande regels.

De kosten van vervanging of reparatie met inbegrip van vrachtkosten binnen de BENELUX, komen voor rekening van OUTLET232. Ondeugdelijk gebruik van of onvoldoende zorg voor de meubelen, stoffen of andere bekleding sluit elke reclamatie uit en doet garanties en waarborgen vervallen. Deze garantie voorwaarden zijn alleen van toepassing op artikelen die daadwerkelijk gekocht zijn bij OUTLET232.  Reclamaties worden alleen in behandeling genomen indien deze gegrond zijn bevonden. De door OUTLET232 hiervoor aangewezen service dienst beoordeeld of een klacht gegrond is en wat er vervolgens dient te geschieden om deze klacht af te handelen. Bewaar ALTIJD Uw factuur. Het is Uw garantiebewijs en wordt maar èèn maal verstrekt. Zonder factuur kunnen wij geen garantie verlenen.

Bovenstaand dekt ook  de reparatie of omruilgarantie